Avista Juristbyrå

Välkommen till Avista Juristbyrå, en modern och nytänkande juristbyrå där du som klient står i fokus. Vi tolkar lagar och regler, utreder juridiska ärenden, granskar avtal och ger råd i juridiska frågor. Vi assisterar vid förhandlingar, förbereder rättsprocesser och företräder part inför domstol. Du kan anlita oss för utbildning och juridisk rådgivning inom ett flertal rättsområden såsom arbetsrätt, upphovsrätt, familjerätt och mänskliga rättigheter. Vi drivs av ett genuint engagemang inför alla uppdrag som vi åtar oss och vi strävar efter att du som klient alltid ska vara nöjd med byråns tjänster och att dessa ska uppfylla dina förväntningar.

Juridiskt biträde

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och juridiskt biträde inom främst familjerätt, upphovsrätt och arbetsrätt. Kontakta oss för mer information.

Avtalsgranskning

Vi hjälper till med upprättande av licensavtal, förlagsavtal och andra upphovsrättsavtal samt tolkning av avtal innan påskrift. Läs mer under Tjänster.

Utbildning

Vi erbjuder workshops för barn utifrån Barnkonventionen, kurser, föreläsningar och föredrag inom byråns samtliga rättsområden. Läs mer under Tjänster.