Avista Juristbyrå

Välkommen till Avista Juristbyrå, en modern och nytänkande juristbyrå där du som klient står i fokus. Vi tolkar lagar och regler, utreder juridiska ärenden, granskar avtal och ger råd i juridiska frågor. Vi assisterar vid förhandlingar, förbereder rättsprocesser och företräder part inför domstol. Du kan anlita oss för juridisk rådgivning och juridiskt biträde inom ett flertal rättsområden som fastighetsrätt, arbetsrätt, familjerätt och upphovsrätt. Vi drivs av ett genuint engagemang inför alla uppdrag som vi åtar oss och vi strävar efter att du som klient alltid ska vara nöjd med byråns tjänster. Välkommen att kontakta oss för att boka ett möte!

Juridiskt biträde

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och juridiskt biträde inom fastighetsrätt, familjerätt, upphovsrätt och arbetsrätt.

Avtalsgranskning

Vi hjälper till med upprättande av upphovsrättsavtal samt granskning av juridiska avtal innan påskrift.

Utbildning

Vi erbjuder kurser och föredrag om mänskliga rättigheter och upphovsrätt. Läs mer under Tjänster.

Laura Popa – jurist

Laura Popa  är specialiserad på folkrätt, familjerätt, fastighetsrätt och upphovsrätt. Hon har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning inom folkrätt och mänskliga rättigheter. Laura åtar sig bl.a. följande uppdrag:

Ombud
Målsägandebiträde i brottmål
Mål om vårdnad, boende och umgänge
Hyrestvister, brott mot hyresavtal
Upphovsrättstvister, upphovsrättsavtal
Brott mot mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen 

Tel: 0700-50 55 65
E-post: info(a)avistajuridik.se

Läs mer om Laura Popa