Avista Juristbyrå

Välkommen till Avista Juristbyrå, en modern och nytänkande juristbyrå där du som klient står i fokus. Vi tolkar lagar och regler, utreder juridiska ärenden, granskar avtal och ger råd i juridiska frågor. Vi assisterar vid förhandlingar, förbereder rättsprocesser och företräder part inför domstol. Du kan anlita oss för juridisk rådgivning och juridiskt biträde inom ett flertal rättsområden som fastighetsrätt, arbetsrätt, familjerätt och upphovsrätt. Vi drivs av ett genuint engagemang inför alla uppdrag som vi åtar oss och vi strävar efter att du som klient alltid ska vara nöjd med byråns tjänster. 

Juridiskt biträde

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och juridiskt biträde inom bl.a. familjerätt, upphovsrätt och mänskliga rättigheter.

Avtalsgranskning

Vi hjälper till med upprättande av upphovsrättsavtal samt granskning av juridiska avtal.

Utbildning

Vi erbjuder kurser och föredrag om mänskliga rättigheter och upphovsrätt. Läs mer under Tjänster.

Laura Popa – jurist

Laura Popa  är specialiserad inom ett flertal rättsområden: upphovsrätt, familjerätt, fastighetsrätt, migrationsrätt och mänskliga rättigheter. Hon har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning på folkrätt och mänskliga rättigheter. Laura åtar sig bl.a. följande uppdrag:

Ombud
Upphovsrättstvister, upphovsrättsavtal
Hyrestvister, brott mot hyresavtal
Diskriminering, brott mot diskrimineringslagen
Brott mot mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen
Avtalsrättsliga tvister
Arbetsrättsliga tvister
Migrationsrättstvister, mål om uppehållstillstånd
Mål om vårdnad, boende och umgänge
Obetalda fakturor, ansökan om betalningsförelägganden
Omprövning och överklagande av myndighetsbeslut

Tel: 0700-50 55 65
E-post: info(a)avistajuridik.se