Avista Juristbyrå

Välkommen till Avista Juristbyrå, en modern och nytänkande juristbyrå där du som klient står i fokus. Vi tolkar lagar och regler, utreder juridiska ärenden, granskar avtal och ger råd i juridiska frågor. Vi assisterar vid förhandlingar, förbereder rättsprocesser och företräder part inför domstol. Du kan anlita oss för juridisk rådgivning och juridiskt biträde inom ett flertal rättsområden som fastighetsrätt, arbetsrätt, familjerätt och upphovsrätt. Vi drivs av ett genuint engagemang inför alla uppdrag som vi åtar oss och vi strävar efter att du som klient alltid ska vara nöjd med byråns tjänster. 

 

Juridiskt biträde

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och juridiskt biträde inom bl.a. familjerätt, upphovsrätt och mänskliga rättigheter.

Avtalsgranskning

Vi hjälper till med upprättande av upphovsrättsavtal samt granskning av juridiska avtal.

Utbildning

Vi erbjuder kurser och föredrag om mänskliga rättigheter och upphovsrätt.

Rättsområden

Upphovsrätt – licensavtal, upphovsmannens ekonomiska och ideella rättigheter, skydd mot kopiering, gemensam upphovsrätt, upphovsrättsintrång, skadestånd

Mänskliga rättigheter – rättigheter enligt Europakonventionen, klagomål till Europadomstolen, skadeståndstalan mot staten

Migrationsrätt – arbetstillstånd, uppehållstillstånd, medborgarskap

Avtalsrätt – regler kring avtals uppkomst, bestämmande av avtalets innehåll (avtalstolkning), förändring av avtalets innehåll, upphävning

Fastighetsrätt – bostadsrättsavtal, fel i bostadsrätt, hyresavtal, lägenhetsbyten, upplåtelse i andra hand, uppsägning och anmodan att flytta, förverkande på grund av bristande betalning, störningar i boendet, besittningsskydd, tvister i Hyresnämnden och allmän domstol

Våra tjänster

Juridisk rådgivning och juridiskt biträde
Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och juridiskt biträde inom bl.a. migrationsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, familjerätt, upphovsrätt och arbetsrätt.

Avtalsgranskning
Vi hjälper till med upprättande av licensavtal, förlagsavtal och andra avtal samt tolkning av avtal innan påskrift. Juridikens terminologi och avtalskonstruktioner är ofta svårbegripliga. Vi granskar ditt avtal och ger dig råd om eventuella ofördelaktiga villkor och förslag till förändringar. Du bör inte utan vidare acceptera ett avtal utan att först sätta dig in i villkoren och eventuellt diskutera önskvärda förändringar.

 

 

 

Kontakt

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande