FastighetsrättHyresrättJuridisk rådgivning

Andrahandsuthyrning hyresrätt

En hyresgäst får inte upplåta sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke. Om hyresvärden vägrar samtycke kan hyresnämnden lämna tillstånd till andrahandsupplåtelse. För att få nämndens tillstånd krävs att hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelse och att hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånden kan begränsas att gälla viss tid och kan förenas med villkor.

Beaktansvärda skäl
Studier eller längre anställning på annan ort, särskilda familjeförhållanden, ålder och sjukdom utgör beaktansvärda skäl för uthyrning i andra hand. En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl för uthyrning om hon läggs på sjukhus eller vistas i annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. För att tillfälligt arbete eller studier på annan ort ska utgöra beaktansvärt skäl för uthyrning bör orten ligga mer än 8–10 mil bort och med en restid som överstiger 1,5 timme per dag enkel väg. I regel ges samtycke till uthyrning för högst ett år i taget. För provsamboende (särskilda familjeförhållanden) krävs att det blivande samboparet inte tidigare bott tillsammans. Provboende kan ske i den enes eller andres bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.

Befogad anledning att vägra samtycke
Hyresnämnden behöver inte lämna tillstånd till upplåtelse i andra hand om hyresvärden har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd kan vägras om andrahandshyresgästen är en person som är känd för att vara störande. Dennes förmåga att betala hyra saknar däremot betydelse eftersom förstahandshyresgästen svarar för förpliktelserna enligt förstahandshyresavtalet.

Otillåten andrahandsupplåtelse
Om hyresgästen utan tillstånd upplåter sin hyreslägenhet i andra hand och inte efter tillsägelse utan dröjsmål vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad, är hyresrätten förverkad. Är hyresrätten förverkad är hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid, utan hänsyn till den lagstadgade uppsägningstiden. Det krävs att hyresvärden före uppsägning anmodar hyresgästen att vidta rättelse genom att upphöra med den otillåtna andrahandsuthyrningen.

Kontakta gärna oss om du behöver juridisk rådgivning angående andrahandsuthyrning och andra hyresrättsliga frågor eller behöver ett juridiskt ombud i Hyresnämnden.