EuropadomstolenEuropakonventionenMänskliga rättigheter

Att klaga till Europadomstolen

Många tror att man kan vända sig till Europadomstolen och få en ny rättsprövning när man är missnöjd med ett myndighetsbeslut. Så är det nog inte. Det går inte att överklaga ett beslut eller en dom från en svensk myndighet eller domstol till Europadomstolen.

Det är endast om Sverige bryter mot Europakonventionen som det är möjligt att gå vidare till Europadomstolen. Man kan inte vända sig till Europadomstolen och påstå att en domstols avgörande var felaktigt eller att en nationell instans begått ett misstag; domstolen är nämligen inte en besvärsinstans i förhållande till de nationella domstolarna och kan inte ogiltigförklara eller förändra deras beslut.

Domstolen kan alltså inte behandla alla typer av klagomål. Europadomstolens uppgift är att döma i mål som handlar om brott mot den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Följande rättigheter är skyddade av konventionen och dess tilläggsprotokoll:

 • rätten till liv
 • rätten till en rättvis rättegång
 • rätten till skydd för privat- och familjeliv
 • yttrandefrihet
 • tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
 • rätten till ett effektivt rättsmedel
 • rätten till respekt för egendom
 • rätten att rösta och kandidera i val

För att kunna inleda en process i Europadomstolen krävs det att vissa formella krav är uppfyllda. Det krävs att en nationell process ska ha föregått en talan i Europadomstolen och att de nationella rättsmedlen därmed är uttömda. Vidare ska talan vara väckt inom sex månader från den dag ett slutligt beslut meddelades av nationell domstol eller myndighet.

Här är en checklista som du ska boka av innan du vänder dig till Europadomstolen:

 • Klagomålen måste hänföra sig till en kränkning av en eller flera rättigheter som anges i Europakonventionen eller tilläggsprotokollen.
 • Klagomålen riktas mot en offentlig myndighet. Domstolen kan inte behandla klagomål riktade mot privatpersoner eller icke-statliga organisationer.
 • Du måste personligen och direkt vara drabbad av kränkningen av en grundläggande rättighet.
 • Du har gett de nationella myndigheterna möjlighet att åtgärda kränkningen av dina rättigheter. Det innebär att du redan har fått din sak prövad av de behöriga nationella domstolarna eller myndigheterna. Det innebär i de flesta fall att du har fört din sak ända till den högsta instansen.
 • I många fall krävs det att du har väckt en skadeståndstalan hos Justitiekanslern eller de allmänna domstolarna. Sedan några år gäller att man kan vända sig till Justitiekanslern med en begäran om skadestånd vid påstådda kränkningar av Europakonventionen av staten.
 • Ditt klagomål är baserat på bevisning; du måste underbygga dina klagomål genom att tydligt redogöra för omständigheterna samt bifoga handlingar till stöd för talan i form av beslut, läkarintyg, vittnesattester och andra dokument.
 • Ett fullständigt klagoformulär ska skickas till Europadomstolen inom sex månader från det slutliga nationella beslutet. 

Titel: Mänskliga rättigheter i praktiken

Förlag: Adagio förlag

Författare: Laura Popa

ISBN: 978-91-981601-9-2

Kategori: juridik, mänskliga rättigheter, Europakonventionen, Europadomstolen

Storlek: 15,5 x 22 cm, 183 sidor, häftad

Utgiven: 2018

2 reaktioner på ”Att klaga till Europadomstolen

 1. Var hittar jag blankett att ladda ner för gå vidare till Europadomstolen Finns de att ladda ner och i så fall adress
  Tacksam för svar snarast
  Hälsningar
  Harry Nilsson

Kommentarer är stängda.