Upphovsrätt

Har tidningar rätt att publicera dina privata Facebook bilder?

Det händer allt oftare att tidningar och tidskrifter kopierar bilder från privata konton på Facebook och publicerar dessa i nyhetsartiklar utan att begära tillstånd från upphovsmannen, utan att betala någon ersättning och ibland utan att ens uppge upphovsmannens namn. Får de göra det?

Det finns en undantagsregel från upphovsrätten i upphovsrättslagen, nämligen 23 § som säger att offentliggjorda konstverk får återges i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dagshändelse, dock inte om verket har skapats för att återges i en sådan publikation. Och eftersom det saknas vägledande rättspraxis för vad en daghändelse betyder, bestämmer massmedierna spelreglerna för hur detta undantag ska tolkas.

Tidningar utnyttjar denna undantagsregel från upphovsrättslagen och tolkar det som om massmedier får använda Facebooks bilder om de återges i samband med en redogörelse för en dagshändelse. Ofta publiceras porträttbilder och irrelevanta bilder för innehållet i en tidskrift med hjälp av samma undantagsregel. Ibland anser tidningar att Facebook och Twitter ska betraktas som tidningar. Medierna hävdar att deras syfte är att värna yttrandefriheten. Tidningar kan vända sig till upphovsmannen, begära tillstånd och ersätta för utnyttjandet men varför betala för någonting om man kan använda det gratis? 

Det är viktigt att tänka på att när man publicerar bilder och innehåll på Facebook med inställningen ”Offentlig” innebär att man tillåter alla (inklusive personer som inte är inloggade på Facebook) att visa och använda publicerade uppgifter och bilder. Att inte namnge fotografen vid namn är fortfarande ett brott mot upphovsrättslagen och därför skadeståndsgrundande men någon ersättning för publicering av bilder kan man inte räkna med.