Laura Popa

LAURA POPA är specialiserad på avtalsrätt, upphovsrätt och mänskliga rättigheter. Hon har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning på folkrätt och internationell straffrätt. Tidigare har hon jobbat som utredare på Migrationsverket, VD-sekreterare och grundskolelärare. 

Laura Popa är en jurist med stor kreativitet, nyfikenhet och en skarp analysförmåga. Hon har en förmåga att sätta sig i människors unika situation och hjälpa dem på bästa sätt. Laura Popa åtar sig bl.a. följande uppdrag:

Ombud
Upphovsrättstvister, upphovsrättsavtal
Hyrestvister, brott mot hyresavtal
Avtalsrättsliga tvister
Migrationsrättstvister, mål om uppehållstillstånd
Obetalda fakturor, ansökan om betalningsförelägganden
Omprövning och överklagande av myndighetsbeslut

Tel: 0700-50 55 65
E-post: info(a)avistajuridik.se