Laura Popa

LAURA POPA är specialiserad på folkrätt, migrationsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, familjerätt och upphovsrätt. Hon har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning på folkrätt och internationell straffrätt. Tidigare har hon jobbat som utredare på Migrationsverket, VD-sekreterare och grundskolelärare. 

Laura Popa är en jurist med stor kreativitet, nyfikenhet och en skarp analysförmåga. Hennes främsta egenskaper - förutom gedigna juridiska kunskaper - är lyhördhet, inlevelseförmåga och lojalitet. Hon har en förmåga att sätta sig i människors unika situation och hjälpa dem på bästa sätt. Laura Popa åtar sig följande uppdrag:

Ombud
Upphovsrättstvister, upphovsrättsavtal
Hyrestvister, brott mot hyresavtal
Diskriminering, brott mot diskrimineringslagen
Brott mot mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen
Avtalsrättsliga tvister
Arbetsrättsliga tvister
Migrationsrättstvister, mål om uppehållstillstånd
Mål om vårdnad, boende och umgänge
Obetalda fakturor, ansökan om betalningsförelägganden
Omprövning och överklagande av myndighetsbeslut

Tel: 0700-50 55 65
E-post: info(a)avistajuridik.se