EuropadomstolenEuropakonventionenJuridiska böckerMänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter i praktiken

Sverige har ansvar för att respektera, skydda, och främja alla invånares mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna preciserar värden och normer som är livsviktiga för ett fredligt, anständigt och rättvist samhälle. De hyllas i politiken och är mer relevanta än någonsin men i den konkreta verkligheten kränks de på område efter område: främlingsfientlighet, homofobi, diskriminering av romer, kränkningar av barn, våld mot kvinnor och orättvisor för människor med funktionshinder.

Skyddet för de mänskliga rättigheterna är starkt i Sverige i jämförelse med många andra delar av världen men kränkningar förekommer även här. Sverige har flera gånger fällts för brott mot Europakonventionen.

Europadomstolen är den klagoinstans som är knuten till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Allt fler människor har blivit medvetna om möjligheten att vända sig till Europadomstolen när de anser sig ha fått sina rättigheter kränkta av svenska myndigheter och domstolar. Men 90% av de klagomål som tas emot av domstolen avvisas på grund av att klagomålet inte uppfyller prövningsvillkoren.

Titel: Mänskliga rättigheter i praktiken

Förlag: Adagio förlag

Författare: Laura Popa

ISBN: 978-91-981601-9-2

Kategori: juridik, mänskliga rättigheter, Europakonventionen, Europadomstolen

Format: häftad

Storlek: 15,5 x 22 cm, 183 sidor

Utgiven: 15 mars 2018

PROVLÄS BOKEN

BESTÄLL