Avtalsrätt

Om någon är skyldig dig pengar

Om någon är skyldig dig eller ditt företag pengar men vägrar att betala, kan du kan få hjälp av Kronofogdemyndigheten att fastställa skulden. Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande. Du kan använda betalningsföreläggande för de allra flesta skulder mellan privatpersoner eller företag. Till exempel vid köp av varor eller tjänster eller om du lånat ut pengar. För att du ska kunna ansöka om betalningsföreläggande ska skulden avse pengar och sista datum för betalningen ska ha passerat.

Får du ett inkassobrev med ett inbetalningskrav rörande en skuld och ändå inte betalar den kan personen eller företaget du är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande. Betalningsföreläggande är en form av förenklat sätt att kräva in betalning. Den som vill ha betalt kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den som ska betala inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden.

Ansökan om betalningsföreläggande
Det kostar 300 kronor att ansöka. Den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Du kan också ta med kostnader för ditt eget eller ditt ombuds arbete, normalt 380 kronor. Det är viktigt att du är noga med att fylla i personuppgifter i ansökan, annars kan du behöva komplettera och då kommer det att ta längre tid. I ansökan ska du också ange ditt krav, och grunden för det.

När du lämnat in ansökan skickar Kronofogdemyndigheten ett brev (ett föreläggande) till den du vill få betalt av. I brevet finns ett delgivningskvitto som mottagaren ska skriva under och skicka tillbaka. Det är ett bevis på att brevet har kommit fram till den du anser är skyldig dig pengar. Detta kallas för delgivning. Den betalningsskyldig kan dock bestrida skulden. En tvist uppstår och detta kan leda till att målet överlämnas till tingsrätten som får avgöra målet.

Beslut och verkställande
Accepterar den betalningsskyldig det som står i betalningsföreläggandet så tar Kronofogden ett beslut i frågan. Myndigheten avgör om den som mottagit betalningsföreläggandet är skyldig att betala eller inte. Denna typ av beslut går givetvis mycket fortare än om målet går vidare till tingsrätten. Rättsliga processer kan bli mycket tidskrävande och kostsamma. När beslutet nått den betalningsskyldig återstår bara verkställning av detta, det vill säga betalning av skulden. Här kan kronofogden göra en så kallad utmätning ifall den betalningsskyldig saknar kapital i form av kontanter. Då tas objekt från exempelvis den betalningsskyldigas hem som motsvarar skuldens värde. Det går ofta bra att göra upp en betalningsplan med kronofogden om man inte kan betala hela skulden.

Om hela skulden blir betald bör du ta tillbaka din ansökan. Om personen eller företaget invänder mot kravet, det vill säga bestrider det, behöver du ta ställning till om du vill driva ditt ärende vidare till domstol. Om du inte vill driva ditt ärende vidare till domstolen, avskrivs ärendet av kronofogden. Annars tar domstolen över ärendet. Du betalar en avgift till domstolen, 600 eller 2 500 kronor (beroende på hur stor skulden är och hur målet kommer att handläggas).

Vi hjälper gärna dig att ansöka om betalningsföreläggande och driva ditt ärende i domstol. Kontakta oss för mer information.