Våra priser

Vi arbetar utifrån den av Regeringen årligen fastställda rättshjälpstaxan som för år 2018 är 1 359 kronor per timme exkl. moms (1 699 kr inkl. moms). Tidspillan: 1 245 kr (1 556 kr inkl moms).

För våra tjänster tar vi betalt löpande per timme. Priserna varierar beroende på ärendets omfattning och svårighetsgrad. Vi har som målsättning att fortlöpande under uppdragets gång informera klienten om tidsåtgång och kostnader. Vi hjälper till att ansöka om rättshjälp och rättsskydd om det blir aktuellt.

1 699 kr/timme inkl. moms för juridisk rådgivning och vid utförande av juridiska tjänster såsom upprättande av avtal, avtalsgranskning, domstolsförhandlingar och rättsprocesser, förlikningar.

4 900 kr inkl moms för föreläsning och föredrag (60 min). För diskussion och samtal i anslutning till föredrag: 1 699 kr/timme.

3 000 kr inkl moms för presentation och samtal kring utgivna böcker (upp till 30 min).