Våra priser

För våra tjänster tar vi betalt löpande per timme. Priserna varierar beroende på ärendets omfattning och svårighetsgrad. Vi har som målsättning att fortlöpande under uppdragets gång informera klienten om tidsåtgång och kostnader. Vi hjälper till att ansöka om rättshjälp och rättsskydd om det blir aktuellt.

Vi arbetar utifrån den av Regeringen årligen fastställda rättshjälpstaxan som för år 2019 är 1 380 kronor per timme exkl. moms (1 725 kr inkl. moms). Tidspillan: 1 265 kr (1 581 kr inkl moms).

1 380 kr/timme exkl. moms för juridisk rådgivning och vid utförande av juridiska tjänster såsom upprättande av avtal, avtalsgranskning, domstolsförhandlingar och rättsprocesser, förlikningar.