Rättsområden

Upphovsrätt – licensavtal, upphovsmannens ekonomiska och ideella rättigheter, skydd mot kopiering, gemensam upphovsrätt, upphovsrättsintrång, skadestånd

Mänskliga rättigheter – rättigheter enligt Europakonventionen, klagomål till Europadomstolen, skadeståndstalan mot staten

Migrationsrätt – arbetstillstånd, uppehållstillstånd, medborgarskap

Avtalsrätt regler kring avtals uppkomst, bestämmande av avtalets innehåll (avtalstolkning), förändring av avtalets innehåll, upphävning

Fastighetsrätt – bostadsrättsavtal, fel i bostadsrätt, hyresavtal, lägenhetsbyten, upplåtelse i andra hand, uppsägning och anmodan att flytta, förverkande på grund av bristande betalning, störningar i boendet, besittningsskydd, tvister i Hyresnämnden och allmän domstol