Våra tjänster

Juridisk rådgivning och juridiskt biträde
Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och juridiskt biträde inom bl.a. migrationsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, familjerätt, upphovsrätt och arbetsrätt.

Avtalsgranskning
Juridikens terminologi och avtalskonstruktioner är ofta svårbegripliga. Vi granskar ditt avtal och ger dig råd om eventuella ofördelaktiga villkor och förslag till förändringar. Du bör inte utan vidare acceptera ett avtal utan att först sätta dig in i villkoren och eventuellt diskutera önskvärda förändringar.

Vi hjälper till med upprättande av licensavtal, förlagsavtal och andra avtal samt tolkning av avtal innan påskrift.

Utbildning
Vi erbjuder workshops för barn utifrån Barnkonventionen, kurser, föreläsningar och föredrag inom byråns samtliga rättsområden för er som saknar formell juridisk utbildning och som behöver en grundläggande orientering och inblick i lagar och rättsregler.