Juridisk rådgivningUpphovsrätt

Upphovsrätt i sociala medier

För att lägga upp någon annans verk på sociala medier måste man ha tillstånd från upphovspersonen. I användarvillkoren för den sociala tjänsten garanterar nämligen användaren att det som läggs på det egna kontot tillhör användaren eller sker med vederbörligt tillstånd. Man gör sig skyldig till upphovsrättsbrott när man kopierar och sprider någon annans verk utan tillstånd.

Upphovsrättslagen är teknikneutral och gäller även för verk som publiceras på nätet. Samma lag som innefattar alla sorters verk, från böcker till multimediala konstverk, gäller även för verk som finns på internet: texter, e-böcker, ljudböcker, bilder, ljudfiler, filmer m.m. 

Intresset av att finnas med i olika sociala medier har ökat väsentligt under de senaste åren. Sociala medier som konkurrerar med etablerade medieföretag när det gäller att sprida nyheter och information erbjuder ett kostnadsfritt kommunikationssätt och samtidigt ett effektivt sätt att nå en stor mängd mottagare snabbt och effektivt.

Folk använder sig allt oftare av olika sociala medier för att informera sin omgivning om vem de är och vad de gör. Inlägg som en användare publicerar i form av texter, bilder, musik och filmer är sedan fria att delas av andra användare.

Enorma mängder av verk i form av böcker, bilder, musik och filmer läggs ut dagligen i sociala medier. Att använda dessa medier är gratis för den som blir medlem. I gengäld kräver företagen bakom de sociala medietjänsterna användarrättigheter till de verk och bilder som man har skapat och lagt upp på sin profil.

Det är ofta fråga om väldigt långtgående rättigheter. Företaget får ofta en rätt att vidarelicensiera och sprida alla texter, bilder och filmer över hela världen. I de flesta fall har företagen även rätt att ändra och manipulera alstren. Användaren får ingen ersättning för den omfattande användningsrätten.

Om du upptäcker att dina verk finns utlagda på sociala medier, utan att du själv har publicerat dem, finns det möjlighet att agera. De flesta sociala medier erbjuder information om vad man kan göra när en otillåten publicering har skett. Oftast ser företagen till att materialet plockas bort. Men om texterna, böckerna, bilderna eller musiken redan har delats av andra kan det vara svårt att helt komma åt den otillåtna användningen.