Juridisk rådgivningUpphovsrätt

Upphovsrätten är grundläggande för det kreativa skapandet

Stimulera konstnärligt skapande
Upphovsrätten innebär att den som har skapat ett verk, t.ex. skrivit en bok, gjort en film eller komponerat ett musikstycke, har rätt att bestämma över hur verket ska användas. Ensamrätten innebär att upphovsmannen har rätt att få betalt för användningen av verket och hindra andra att göra kopior av det, lägga ut det på nätet, spela in det eller ladda ner det utan tillstånd. Upphovsrätten är med andra ord grundläggande för det kreativa skapandet.

Respekt för upphovsrätten
När upphovsrätten respekteras, stimuleras nytt skapande som alla kan ta del av i form av ny musik, nya filmer, böcker och datorprogram. Genom upphovsrätten får kreatörer ekonomiska förutsättningar för sin skapande verksamhet. Hur många författare, konstnärer och musiker vill satsa på kreativa yrken och lägga tid och pengar på nyskapande om resultatet fritt kan användas av vem som helst? Utan ersättning kommer bara ett fåtal författare, konstnärer, musiker, fotografer, dataspelskreatörer, artister, musik- och filmproducenter att ha råd eller vilja ägna sig åt kreativa yrken i framtiden.

Den tekniska utvecklingen
Tack vare den tekniska utvecklingen har datorer och digitala tekniker blivit självklarheter i våra liv. Det har blivit lättare att erbjuda och ta emot information, material och tjänster. I dag kan vi lättare få tillgång till upphovsrättsligt skyddat material som tidningar, böcker, bilder, musik, film och datorprogram. Den tekniska utvecklingen har medfört stora möjligheter både för skapande människor och för konsumenter. Det är nämligen lätt att kopiera ett digitalt verk och svårt att hindra dess spridning.

Olagligt upphovsrättsmaterial
Att använda olagligt material innebär att man inte betalar för sig och att upphovsmannen och andra rättighetshavare inte får betalt för sitt arbete. Det är en självklarhet att betala för en vara man köper i affären men inte lika självklart att betala när man tar del av någons kreativa arbete. Vissa tycker att det är självklart att fotografera eller spela in med mobilkameran på konserter eller andra offentliga evenemang och sedan lägga bilderna eller musiken på internetsidor som Facebook eller YouTube. Det beror på dålig kunskap om upphovsrättslagen men också på grund av bristande respekt för andra människors arbete. Man kanske inte vet vad som gäller eller så vill man inte veta det.

Straff och skadestånd
Om man bryter mot reglerna i upphovsrättslagen, genom att t.ex. ladda ner musik och filmer från internet utan tillstånd av upphovsmannen eller man delar med sig av sin musik och filmsamling, kan man bli skyldig att betala skadestånd till upphovsmannen. Om man av grov oaktsamhet bryter mot upphovsrättsreglerna kan man dessutom dömas till böter eller fängelsestraff.

Vad får man inte göra enligt Upphovsrättslagen?
Enligt upphovsrättslagen får man inte ta bilder på musiker på en offentlig konsert och lägga sedan bilderna på nätet. Man får inte utan tillstånd kopiera upphovsrättsskyddade bilder eller konstverk och publicera dem på egna sajter. Inte heller får man spela ”covers” och lägga dem på egna hemsidor utan tillstånd från den som har skapat musiken, artister och skivbolag. När det gäller låtar som finns på illegala fildelningssajter sprids dessa oftast utan upphovsmännens tillstånd och får inte kopieras eller skickas vidare. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller på olika internetsajter.

Vad får man göra enligt Upphovsrättslagen?
Man får filma med sin mobilkamera på en konsert för sin egen skull, om man inte sprider filmen vidare. Man får kopiera över en cd som man själv äger till sin mp3-spelare eftersom detta är en form av kopiering för privat bruk vilket är tillåtet. Det går också bra att lägga egna bilder och musikinspelningar på internet.