Juridisk rådgivningUpphovsrätt

Upphovsrätten på webben

Vi använder verk utan att tänka på det. Det är lätt att förbise att delning och kopiering av bilder, texter, film och musik har med upphovsrätt att göra. Många människor är inte medvetna att kopiering och spridning av texter, musik, fotografier eller konstverk kan innebära intrång i upphovsrätten. Men upphovsrätten gäller även på internet. Väldigt mycket av det som publiceras på en webbplats skyddas av upphovsrätt.

Är det som ligger på webben fritt?
Man får inte använda det man hittar på webben hur man vill. Mycket av materialet som finns på nätet skyddas av upphovsrätt. Oftast behövs tillstånd för att använda artiklar, bilder, filmer och musik som man hittar, om man nu inte ska använda materialet för sitt privata bruk. Lagen tillåter att man kopierar för sitt personliga bruk utan att fråga om lov. Men så fort man vill lägga upp texter och bilder på nätet, krävs det tillstånd av upphovsmannen. Ibland framgår det att den som lagt ut materialet accepterar att det kopieras och delas och då får man naturligtvis utgå från det.

Upphovsrätten hindrar inte webbsurfande
Att läsa, titta och lyssna på sådant som finns på nätet är naturligtvis tillåtet. Men man skapar en kopia så fort man laddar ner material till sin dator, sparar det på USB eller skriver ut det. Om man vill sprida och dela med sig det man har kopierat, behövs upphovsmannens tillstånd. En bild, en låt, en artikel som publiceras på webben kan få stor spridning och blir svår att stoppa. Den kan kopieras i det oändliga och delas vidare. Spridnigen är inte alltid en positiv marknadsföring för upphovspersonen.

Facebook
Enligt Facebooks användarvillkor ger man Facebook en licens att använda allt material som man lägger upp på sitt konto, inklusive fotografier. Facebook kan överlåta bilderna vidare till andra företag utan att man har rätt till ersättning för det. Facebooks rättigheter gäller i hela världen. Det enda sättet att avsluta licensen är att avsluta sitt konto på Facebook men allt material man har delat med andra finns ändå kvar på andra FB sidor. Facebook behåller rättigheten till materialet så länge det finns kvar på sajten.

Om man lägger upp någon annans material utan tillstånd gör man dig skyldig till upphovsrättsintrång och kan bli ersättningsskyldig. Se därmed till att det material du lägger upp på Facebook är rättighetsklarerat.

YouTube
Vill man t ex använda upphovsrättsskyddat material i ett videoklipp behöver man söka tillstånd först. Man måste alltid ha tillstånd från rättighetshavarna innan man lägger upp material på YouTube. Man har inte rätt att ladda upp material på YouTube bara för man har köpt det. Att göra någon annans verk tillgänglig för allmänheten strider mot upphovsrättslagen. Detta på grund av att upphovsmannen har en exklusiv rätt att bestämma över sitt verk, hur och när det ska visas, spridas och utnyttjas av andra.